tel. 13 465 65 72       faks 13 46 56 553    e-mail: gopssanok@gminasanok.pl

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej

 

Od 07 do 13 listopada 2023 r. potrwa rekrutacja uzupełniająca do Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej. W Ośrodku Seniorzy mają zapewniony 8-godzinny pobyt we wszystkie dni robocze w godzinach 8:00 do 16:00. Oferta obejmuje: 2 posiłki w tym jeden ciepły, transport pomiędzy ośrodkiem a miejscem zamieszkania, usługi opiekuńcze, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia z arteterapii, wsparcie psychologiczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia rekreacyjno-kulturalne.


Kto może zostać uczestnikiem projektu? 

  • osoby zamieszkałe na terenie Gminy Sanok
  • osoby w wieku 60+
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (na podstawie zaświadczenia lekarskiego)
     

Szczegółowe informacje – warunki i szczegóły dotyczące rekrutacji można uzyskać w Biurze Projektu (Urząd Gminy Sanok – pokój nr 511) pod nr. tel. 13 46 56 580 oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 106, 107, 108 pod nr tel. 13 46 56 584.

Przyjmowanie zgłoszeń:

  • e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl
  • fax: 13 46 56 553
  • pocztą tradycyjną na adres: Gmina Sanok, 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 38-500 Sanok,  ul. Kościuszki 23
  • osobiście: Biuro Projektu - Urząd Gminy Sanok, 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23, pokój nr 511   

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania

Oświadczenie dot. dochodu