tel. 13 465 65 72       faks 13 46 56 553    e-mail: gopssanok@gminasanok.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Kosciuszki 23

38-500 Sanok

E-mail: gopssanok@gminasanok.pl

Telefon: 13 46 56 572

 

KIEROWNIK

13 46 56 572

 

Świadczenia rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

 

13 46 56 571

 

Świadczenie wychowawcze 5OO+

Dobry Start

Dodatki mieszkaniowe

Stypendia szkolne

Karta Dużej Rodziny

 

13 46 56 551 wew. 192

 

Pracownicy Socjalni

 

13 46 56 584

 

Asystenci Rodziny

Psycholog

 

13 46 56 551 wew. 194

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie

Poradnictwo prawne

 

13 46 56 551 wew. 193

Księgowość

13 46 56 551 wew. 111