tel. 13 465 65 72       faks 13 46 56 553    e-mail: gopssanok@gminasanok.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o zmianie nr rachunków bankowych:

- rachunek bieżący

97 1130 1105 0005 2497 5220 0001

- fundusz alimentacyjny

70 1130 1105 0005 2497 5220 0002

- Komitet Społeczny "Przyjazna Dłoń"

86 1130 1105 0005 2497 5220 0005

- Komitet Społeczny Wsi Mrzygłód

59 1130 1105 0005 2497 5220 0006